பூலோகவியாஸன் | ஆழி. செந்தில்நாதன் உரை

தலித் செயல்பாட்டிற்கான சிந்தனையாளர் வட்டம் – காலச்சுவடு
ஐந்து நூல்கள் வெளியீட்டு விழா

பூலோகவியாஸன் : தலித் இதழ்த் தொகுப்பு
பதிப்பாசிரியர் : ஜெ. பாலசுப்பிரமணியம்
வெளியிட்டு உரை : ஆழி. செந்தில்நாதன்
பெறுவோர் : கு. உமாதேவி, எ. பாலாஜி

(நன்றி: Shruti TV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.